Refactory
Uw IT specialist van concept tot realisatie.. en verder.

Op al onze aanbiedingen en overeenkomstenzijn de ICT~Office Voorwaarden gedeponeerd op 14 januari 2009 bij deKamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840 van toepassing. Voor een specificatie van de in uwovereenkomst van toepassing zijnde modules wij u naar deovereenkomst. Alle door ons in gebruik zijnde modules kunnenhieronder gedownload worden.

Op elk geleverde dienst en/of product is de Module Algemeen van toepassing:

Development& Support:
Hosting/ SAAS:


Hosting/ SAAS: